Vì sao số khách du lịch đến Đà Nẵng 2019 ‘chênh’ hơn 1,6 triệu lượt?

0
Vì sao số khách du lịch đến Đà Nẵng 2019 ‘chênh’ hơn 1,6 triệu lượt?


Trong khi Sở Du lịch TP Đà Nẵng đưa ra số lượng khách du lịch đến TP năm 2019 ước đạt 8,69 triệu lượt thì Cục Thống kê TP đưa ra con số thấp hơn nhiều là 7,08 triệu lượt.


Vào ngày 28-12, Cục Thống kê TP Đà Nẵng họp báo công bố tình hình kinh tế xã hội TP Đà Nẵng năm 2019. Theo đơn vị này, năm 2019 con số khách du lịch cơ sở lưu trú phục vụ là 7,08 triệu lượt, trong đó khách trong nước à  4,91 triệu lượt, khách quốc tế là 2,16 triệu lượt.

Bên cạnh đó, Cục Thống kê cũng đưa ra con số khách du lịch cơ sở lữ hành phục vụ là 2,05 triệu lượt. Đồng thời yêu cầu những cơ quan, đơn vị và báo chí sử dụng con số thống kê khách du lịch đến TP Đà Nẵng năm 2019 là 7,08 triệu lượt làm con số chính thức.

Tuy nhiên, tại b