Trung bình 450 triệu đồng chi cho mỗi cán bộ thôi việc tại Đà Nẵng

0
khu vực Tây Bắc Đà Nẵng sẽ là động lực thúc đẩy toàn thị trường
khu vực Tây Bắc Đà Nẵng sẽ là động lực thúc đẩy toàn thị trường

Ngày 10/10, thông tin từ Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, đến nay đã có 24 trường hợp được giải quyết chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ. Kinh phí thực hiện chính sách cho mỗi trường hợp trung bình là 450 triệu đồng.

Cụ thể, Đà Nẵng đã giải quyết chính sách trên cho 4 trường hợp cán bộ lớn tuổi thuộc khối đảng, đoàn thể và 20 trường hợp thuộc khối chính quyền xin thôi làm nhiệm vụ, tự nguyện thôi việc.

Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đã có Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ từ năm 2018

Theo Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ giúp Thành phố bổ sung được cán bộ có năng lực, bản lĩnh chính trị, đạo đức trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, sau khi động viên, hỗ trợ, khuyến khích cán bộ chủ chốt lớn tuổi xin thôi làm nhiệm vụ, thôi việc.

Việc giải quyết chính sách được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch; quyết định trên cơ sở thảo luận tập thể dựa vào các tiêu chuẩn, điều kiện, hiệu quả quản lý cụ thể.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cũng nhận định việc thực hiện chính sách còn có một số tồn tại, hạn chế. Nhiều cơ quan, đơn vị khi thực hiện mới chỉ căn cứ vào nhu cầu thôi việc của cán bộ, công chức, chứ chưa quan tâm công tác dự kiến bố trí cán bộ thay thế. Có trường hợp đề nghị nhân sự thay thế không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

Đáng chú ý, theo quy định, nguồn chi trả cho đối tượng nghỉ, thôi việc lấy từ kinh phí của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong khi đó, các đơn vị này còn khó khăn về nguồn kinh phí. Do đó, có trường hợp đơn vị chi trả giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức thôi việc xong thì hết kinh phí hoạt động của đơn vị.

Từ thực tế trên, dự kiến tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của Hội đồng nhân dân TP sắp tới, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng sẽ lấy ý kiến các ban, ngành liên quan để trình đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách này trong Nghị quyết 159 đã được Hội đồng nhân dân TP thông qua từ tháng 7/2018.

Tháng 7/2018, lãnh đạo Sở Nội vụ TP Đà Nẵng trình HĐND thành phố thông qua nghị quyết này. Qua rà soát, có hơn 300 cán bộ lớn tuổi của thành phố phù hợp để động viên thôi việc theo diện chính sách này. Những đối tượng đều qua xem xét, tính toán để động viên mới chấp thuận thôi việc. Đồng thời, cũng có quy định người từ nhiệm phải được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý, có cán bộ thay thế ngay thì mới chấp thuận cho thôi việc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây