Phê duyệt ngân sách hơn 651 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng

0
đầu tư hơn 651 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Trung tâm Công nghệ sinh học
đầu tư hơn 651 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Trung tâm Công nghệ sinh học

Đà Nẵng quyết định nâng cấp, mở rộng TT công nghệ sinh học Đà Nẵng nhằm phục vụ đẩy mạnh kinh tế – xã hội vùng Nam Trung Bộ, tổng vốn đầu tư hơn 651 tỷ đồng.
Ngày 12/8, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa phê chuẩn đề án “Mở rộng, nâng cấp TT công nghệ sinh học Đà Nẵng phục vụ nghiên cứu và phát triển vùng Nam Trung Bộ”.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, nội dung đầu tư bao gồm: phát triển khối phòng thử nghiệm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học 3 tầng; khối phòng thử nghiệm chế phẩm sinh vật học 3 tầng; khối nghiên cứu ứng dụng tổng hợp 3 tầng; cụm xưởng thực nghiệm pilot; khu động vật thí nghiệm; khu nhà kính, nhà lưới; vườn thực nghiệm; ruộng – rừng thực nghiệm và mua máy móc, trang thiết bị.

Đà Nẵng "trộn" mẫu xét nghiệm Covid-19 theo hộ gia đình

Việc mở rộng và nâng cấp TT công nghệ sinh học Đà Nẵng thành trọng điểm nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ sinh học nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội vùng Nam Trung Bộ, trên cơ sở hệ thống trang thiết bị khoa học và nhân lực đủ mạnh và một cơ chế hoạt động đặc thù bảo đảm năng lực thực hiện vai trò của một hội điểm (hub) của các bên: kỹ thuật, khoa học, tổ chức, nông – lâm – ngư.

Qua đấy, trung tâm có khả năng thu hút đầu tư góp phần phát triển các mảng thuộc chuỗi giá trị khai phát những điểm mạnh của Nam Trung Bộ (nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học biển, dược liệu…), góp phần lớn trong bảo tồn và vững mạnh tài nguyên sinh học, bảo tồn môi trường và phát triển bền vững của tiểu vùng và đất nước.

Tổng vốn đầu tư của Dự án là 651,7 tỷ đồng, trong ngân sách vốn đầu tư ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương và vốn xã hội hóa. Sở công nghệ và kỹ thuật TP. Đà Nẵng là cơ quan được giao chủ trì, đơn vị, điều hành thực hành trong giai đoạn 2020-2030.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây