Liên hệ

WWW.DANANGNET.ORG

Cổng thông tin kết nối KH-DN tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 91 Phan Thanh, Thanh Khê, Đà Nẵng

Email: admin@danangnet.org

Điện thoại: - 0964.93.91.93 - 0906.43.13.93

Website: https://danangnet.org