Đà Nẵng sẽ chấm dứt thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP

0
Đà Nẵng sẽ chấm dứt thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP
Đà Nẵng sẽ chấm dứt thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP

Ngày 14/7, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, trong thời gian tới, UBND TP Đà Nẵng sẽ chấm dứt việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND TP để tổ chức lại 03 Văn phòng theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
PGS.TS Trần Đình Thiên: Đà Nẵng mới chỉ đáng sống ban ngày, còn đáng ngủ ban đêm! / Không tổ chức Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt – Nhật năm 2020 tại Đà Nẵng

Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, trước đó, ngày 10/7, Văn phòng Chủ tịch Nước đã tổ chức công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 10 luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung 20/102 điều của luật hiện hành. Trong đó tập trung vào một số nội dung cơ bản như về đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; bộ máy giúp việc của Đoàn ĐBQH…
Luật cũng quy định chuyển tiếp để xác định lộ trình hoàn thành việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh. Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH được thành lập theo Nghị quyết số 1097/2015/UBTVQH13 ngày 22/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tại các tỉnh, TP trực thuộc TƯ thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 ngày 14/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hoạt động cho đến khi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh được thành lập để tham mưu, giúp việc, phục vụ chung hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQ và HĐND cấp tỉnh phải hoàn thành trước ngày 01/7/2021.

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, sau hơn 1 năm thực hiện thí điểm Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND cho thấy việc tổ chức 1 Văn phòng giúp việc chung cho 3 cơ quan như mô hình thí điểm mới chỉ giảm cơ học một số đầu mối tổ chức, số lượng lãnh đạo cấp trưởng và biên chế công chức, viên chức.

Tuy nhiên chưa thực sự đáp ứng được mục tiêu đề ra là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc và các cơ quan liên quan như Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh; chưa rõ được vai trò tham mưu trong trong hoạt động giám sát và quản lý, điều hành giữa cơ quan đại diện với cơ quan quản lý.

Vì vậy, theo đề nghị của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng và sẽ tổ chức Văn phòng tham mưu, giúp việc chung cho Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh.

Được biết, tại Đà Nẵng, thực hiện Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 ngày 14/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND TP đã ban hành Quyết định 2168/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP trên cơ sở thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND TP.

Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND TP, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP. Văn phòng gồm 11 phòng ban và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trụ sở đặt tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng.

Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết, trong thời gian tới, UBND TP Đà Nẵng sẽ chấm dứt việc thí điểm hợp nhất và tổ chức lại 03 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội vừa được Văn phòng Chủ tịch nước công bố và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây