Đà Nẵng đề nghị Quốc hội cho thực hiện thí điểm Chính quyền đô thị

0
Đà Nẵng đề nghị Quốc hội cho thực hiện thí điểm Chính quyền đô thị

Thành ủy Đà Nẵng vừa tiến hành họp và thảo luận về Dự thảo đề cương Nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. TP Đà Nẵng cũng đã đề xuất Quốc hội thông qua, cho phép TP được thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị.

Dự thảo đề cương Nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, TP Đà Nẵng đưa ra 2 phương án để đề xuất Quốc hội thông qua về việc xây dựng chính quyền đô thị. Theo đó, phương án 1 sẽ là mô hình tổ chức 1 cấp chính quyền (cấp TP) và có 2 cấp hành chính (quận, huyện phường). Phương án 2 sẽ là mô hình 2 cấp chính quyền (cấp thành phố và cấp quận, huyện) và có 1 cấp hành chính (phường).

TP Đà Nẵng cũng đã đề nghị trong kỳ họp thứ 8 của Quốc hội lần này, khi tiến hành xem xét đề xuất chính quyền đô thị tại Hà Nội thì cũng đồng thời cho phép việc thực hiện thí điểm tương tự tại 1 số địa phương trong đó có TP Đà Nẵng.

Sau khi đã xem xét nhiều nội dung dự thảo, nhằm bảo đảm các quy định của pháp luật, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (đang diễn ra) để bổ sung Nghị quyết về việc xây dựng phát triển TP Đà Nẵng vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019 (kỳ họp thứ 9 của Quốc hội).

Đối với Quy hoạch chung về phát triển KT-XH đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Ban Thường vụ đã thảo luận cho ý kiến về 1 số vấn đề quan trọng như những chỉ tiêu về KT-XH, quy mô dân số, cơ sở hạ tầng, quy mô đầu tư, huy động nguồn lực.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho rằng Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị đã được xây dựng với 1 tầm nhìn và kỳ vọng lớn của Bộ Chính trị đối với TP Đà Nẵng, 1 số chỉ tiêu trong Nghị quyết số 43 có thể quá cao nếu so với mức tăng trưởng hiện tại (như tốc độ tăng trưởng GDP đạt bình quân 12%/năm) nhưng lãnh đạo TP cần có sự nỗ lực, kiên trì đề ra các chính sách để đạt được các chỉ tiêu đó với những kịch bản tăng trưởng tích cực.

Về hạ tầng phát triển cũng kiên trì bám sát các định hướng trong Nghị quyết số 43, huy động các nguồn lực đầu tư theo các trụ cột đã được xác định như: Du lịch, Công nghiệp công nghệ cao, Logistic, Kinh tế biển.

Cơ sở để TP Đà Nẵng đề xuất các phương án xây dựng chính quyền đô thị lần này là xuất phát từ thực tiễn. Giai đoạn từ năm 2008- 2015, TP Đà Nẵng đã thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường như theo Nghị quyết số 26/2008/NQQH12  với hiệu quả rõ rệt như: bộ máy chính quyền được thu gọn, quá trình vận hành thông suốt, chất lượng, hiệu quả công việc có sự chuyển biến tích cực.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây