Chính thức công nhận 04 sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của Đà Nẵng năm 2019

UBND TP. Đà Nẵng vừa có quyết định công nhận 4 sản phẩm đạt “Sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của TP. Đà Nẵng năm 2019” – Danang Value 2019. Các sản phẩm này sẽ được hưởng các hỗ trợ trong công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, hỗ trợ vay vốn … Đọc tiếp Chính thức công nhận 04 sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của Đà Nẵng năm 2019