Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: “Chú trọng tháo gỡ gặp trắc trở đất đai cho nhà đầu tư”

​Sáng 15/10/2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã có buổi Hội nghị chỉ đạo nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, tại hội nghị Thành ủy lần thứ 18.

0
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Chú trọng tháo gỡ gặp trắc trở đất đai cho nhà đầu tư
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Chú trọng tháo gỡ gặp trắc trở đất đai cho nhà đầu tư

Mục tiêu trọng tâm là hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là chỉ tiêu về phát triển kinh tế & tháo gỡ khó khăn, gặp trắc trở về đất đai cho nhà đầu tư tại những Dự án vi phạm đã được thanh tra kết luận hoặc gặp khó khăn hồ sơ để các Công trình này tiếp tục được thực hiện theo quy định luật pháp.

Bí thư Thành ủy Trương quang Nghĩa Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, kế hoạch về trung hạn 2021-2026; đẩy mạnh công tác thu ngân sách, triển khai hiệu quả đề án, những giải pháp chống thất thu, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ mang những bộ, ngành Trung ương khai triển Đề án xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội về trở nên phố Đà Nẵng tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045, Đề án thử nghiệm mô phỏng chính quyền đô thị.tập hợp triển khai các chương trình, kế hoạch thực hành quyết nghị số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và trở nên phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045”.

Cần cấp thiết tháo gỡ vướng mắc, gặp khó khăn cho nhà đầu tư, đặc biệt là những Dự án đang bị ngừng thi công vì lý do vi phạm những quy định của Nhà nước trong công đoạn thực hành đã được thanh tra kết luận hoặc do vướng mắc hồ sơ đất đai. Cần chú ý đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển du lịch về phía Tây Bắc thành phố Đà Nẵng; thu hút đầu tư, cải tạo nâng cấp và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử, di tích trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành nghề, quyết liệt thực hành những nhiệm vụ, chương trình công việc năm 2019 và chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” để hoàn tất vượt mức các tiêu chí, nhiệm vụ đề ra, nhất là tiêu chí về phát triển kinh tế Đà Nẵng.

Tiếp tục rà soát, khai triển quyết liệt những nội dung kết luận theo thông tin số 331-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, nhằm mục tiêu thực hành nhất quán chủ trương tăng trưởng vững bền tỉnh thành, hướng tới cùng đồng và phối hợp lợi ích tổ chức.

Về Xây dựng Đảng, sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ đơn vị hội nghị cán bộ để phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đại hội đảng bộ các ngành tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chỉ đạo các ngành, ngành nghề, địa phương phải mang phương án bảo đảm đối phó kịp thời trước mùa mưa bão năm 2019; nâng cao cường các biện pháp bảo đảm an ninh – chính trị, quốc phòng địa phương; phòng, chống cháy nổ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây